Широката употреба на еднократна санитарни ръкавици на промишлени пазар

- Jul 04, 2018-

Спешна медицинска помощ: като бариера между ползвателя и пациента, това е друга важна област на ръкавица употреба.


Еднократна санитарни ръкавици, няма да бъдат алергични към помогне спешно персонал в първа помощ в борбата срещу хематологични заболявания като патогени, е добър избор. В някои фабрики ще има място наетите работници. Дневни работници трябва да носят ръкавици като защитна бариера между тях и техните деца. Служителите трябва да се носят ръкавици при смяна на памперси, почистване играчки и хранене на децата.