Произходът на ръкавици за еднократна употреба - благоговение за живот

- Jul 04, 2018-

Ръкавиците за еднократна употреба имат история, датираща от 890-те. По това време избухването на СПИН в Съединените щати, в САЩ, се разпространи в цялата страна. Поради високото ниво на паника, причинено от СПИН, хората трябва да използват ръкавици за еднократна употреба, за да предотвратят бактериални инфекции.


Ръкавици за еднократна употреба първоначално са били използвани по медицински причини. Тя е разработена за употреба в лаборатории, както и като защитен инструмент в областта на индустриалната защита, консервацията на труда, хранителната промишленост и др.


Целта на използването на ръкавици за еднократна употреба е основно да се защитят, но и да се защитят другите, да се защити ролята на фирмата, да има добра износоустойчивост и химическа устойчивост, да се намали разпространението на заболяванията, да се намали кръстосаната инфекция и да се подобри хватката.