Дишаща машина

- Jul 04, 2018-

В съвременната клинична медицина вентилаторът като ефективно средство за изкуствена замяна на автономна вентилация е широко използван при дихателна недостатъчност, дължаща се на различни причини, анестезия и респираторно управление по време на голяма работа.


Рехабилитационна помощна терапия и реанимация на първа помощ, която заема много важна позиция в областта на съвременната медицина. Вентилаторът е жизнено важно медицинско устройство, което може да предотврати и лекува респираторна недостатъчност, да намали усложненията, да спаси и да удължи живота на пациентите.